Client Feedback

Reut has the ability to get to the root of the problem, she is attentive, thorough, inclusive, and provides security and love

Rated 5.0 out of 5

Reut is a rare commodity! Energetic treatment with excellent and fast results, the treatment is amazing, there are feelings of relief and release

There is a good and light feeling between treatments

There is a strong sense of energetic cleansing

Reut has the ability to get to the root of the problem, she is attentive, thorough, inclusive, and provides security and love

Highly recommended!!

רעות היא מצרך נדיר! טיפול אנרגטי עם תוצאות מעולות ומהירות, הטיפול הוא מדהים, יש תחושות הקלה ושחרור

יש הרגשה טובה וקלילה בין טיפול לטיפול

יש תחושה חזקה של ניקוי אנרגטי

לרעות יש יכולת להגיע לשורש הבעיה, היא קשובה, יסודית, מכילה, ומעניקה ביטחון ואהבה

מומלצת בחום!!

Avatar for Shira
Shira

She treats out of true love, with gentleness, infinite sensitivity and professionalism, and I thank God that our paths crossed.

Rated 5.0 out of 5

I Highly recommend Reut Shalev. She does energy work on me and my family, and it amazes me every time how intercontinental treatment can bring such results in the lives of all of us in the here and now. When I was looking for an energy therapist, it was very important to me to find someone with high therapeutic ethics, who would know how to maintain clear boundaries and rules in each session (my privacy and my time), but who would also act with true intention and a holistic approach, someone who would see the full picture – and not just what I think is the most urgent to treat. Gratefully, I found exactly what I was looking for. Reut is one of the rare energy therapists/healers who do exactly all of these. She treats out of true love, with gentleness, infinite sensitivity and professionalism, and I thank God that our paths crossed.

ממליצה על רעות בחום רב. היא מטפלת בי ובמשפחה שלי, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש איך שטיפול בין יבשתי יכול להביא לכאלו תוצאות בחיים של כולנו כאן ועכשיו. כשחיפשתי מטפל אנרגטי, היה חשוב לי מאוד למצוא מישהו עם אתיקה טיפולית גבוהה, שיידע לשמור על גבולות וכללים ברורים בכל סשן, אבל גם שייפעל מתוך כוונה אמיתית וגישה הוליסטית, מישהו שיראה את התמונה המלאה- ולא רק את מה שאני חושבת שהכי דחוף לטפל בו. לשמחתי, מצאתי בדיוק מה שחיפשתי. רעות היא מהמטפלים הנדירים שעושים בדיוק את כל אלו. היא מטפלת מתוך אהבה אמיתית, בעדינות, רגישות אין קץ ומקצועיות, ואני מודה לאל על שדרכינו הצטלבו.

Avatar for Avivit
Avivit

Angel in human form

Rated 5.0 out of 5

I feel the need to recommend Reut Shalev very warmly as a unique energetic and emotional therapist in light of her significant success in working with me. I am treated by Reut and the time with her works wonders, which is something that I don’t want to stop.

First, Reut as a person/woman, is so patient and nurturing and always knows how to say the right word and at the right time to encourage and strengthen and lift from the lowest places.

Second, as a therapist and healer, she is second to none. Reut knows how to skillfully and meticulously combine all the methods she has learned and adopted throughout the years. Reut advances and constantly learns new tools and new methods and applies them to her clients (me included).

Reut is extremely sensitive to any energy of its various types that sticks to me and of course without seeing me. Reut senses all of me from afar and knows how to identify my situation and my feelings with the most impressive accuracy . With the help of the energy Reut penetrates deep into the most hidden parts of me and brings out and frees all that needs to be released.

I feel a very deep change since being treated by Reut. Physical pains in different parts of the body, disappeared following the release of a deep energy that supposedly “doesn’t belong”. Mood improved, confidence to do and say things I never dared before.

Reut is the redeeming and saving angel with a huge soul that will do everything to continue to improve my situation.

Love you very much.

אני מרגישה צורך להמליץ על רעות שלו בחום רב כמטפלת אנרגטית ורגשית מיוחדת במינה לאור הצלחתה המשמעותית בעבודה איתי. אני מטופלת אצל רעות והזמן איתה עושה

פלאים, דבר שאני לא רוצה להפסיק.

ראשית, רעות כאדם/אישה, כל כך סובלנית ומכילה ויודעת תמיד להגיד את המילה הנכונה ובזמן הנכון לעודד ולחזק ולהרים מהמקומות הנמוכים ביותר.

שנית, כמטפלת-אין שנייה לה. רעות יודעת לשלב באומנות ובדקדקנות רבה את כל השיטות שלמדה ואימצה עד היום. רעות מתקדמת ולומדת כל הזמן נושאים חדשים ושיטות חדשות ומיישמת אותם על לקוחותיה (עלי).

רעות רגישה בצורה דרמטית לכל אנרגיה מסוגיה השונים שדבקה בי וכמובן מבלי לראות אותי. רעות מרגישה אותי ויודעת לזהות בדיוק מרשים ביותר את מצבי והרגשתי. בעזרת האנרגיה רעות חודרת עמוק לתוך נבכי הנסתרים ביותר ומוציאה ומשחררת את הדורש שחרור.

אני מרגישה שינוי רציני מאוד מאז שאני מטופלת אצל רעות. כאבים פיסיים במקומות שונים בגוף, שנעלמו בעקבות שחרור אנרגיה עמוקה שכביכול ״אינה שייכת״. מצב הרוח השתפר, ביטחון לעשות ולהגיד דברים שלא העזתי לפני כן.

רעות היא המלאך הגואל והמציל עם נשמה ענקית שתעשה הכל כדי להמשיך ולשפר את מצבי.

אוהבת אותך מאוד.

Avatar for Naama
Naama

I am forever grateful.❤ ❤

Rated 5.0 out of 5

I had the privilege of receiving exceptional care and guidance, and I would like to express my highest recommendation for Reut based on my personal journey.

From the very first meeting with Reut I was immediately amazed by Reut’s wonderful abilities and qualities as an energy healer and other tools. She radiates warmth, compassion and understanding, and creates a safe and nurturing environment that allowed me to explore and heal on a deep level. Reut’s genuine care and dedication to my well-being was evident in every interaction we had.

What really sets Raut apart is her incredible sensitivity and deepest intuition. She has an extraordinary ability to perceive and understand the intricacies of my energy field, even when I have struggled to articulate my experiences. Reut was able to identify and treat energy imbalances and blockages that hindered my personal growth and well-being. Her intuitive approach allowed me to delve into the roots of my challenges, providing me with profound insights and facilitating transformative healing.

In addition, Reut has an impressive level of precision and attention to detail. She works with the energetic tools strictly, addressing each area of concern with focused intent and expertise. Reut has consistently demonstrated a deep understanding of various energy healing modalities, seamlessly integrating them to tailor each session to my specific needs. Her commitment to excellence is reflected in the amazing progress I have experienced throughout our time together.

Beyond her energy healing powers, Reut has emotional therapy background, knowledge and experience. Reut demonstrated immense empathy and compassion. She actively listened to my concerns, validated my experiences and provided a non-judgmental space for healing. Reut was always available for guidance and support during our meetings and through regular communication. Her unwavering support empowered me to navigate challenging moments and encouraged me to embrace my inner strength.

During sessions Reut set with my frozen parts and listened to them on the deepest levels so they can finally come back to life. And so did I.

Her exceptional sensitivity, intuition, precision and compassionate approach make her an invaluable resource for anyone seeking healing and transformation. Reut has had an immeasurable impact on my personal growth and healing journey and I am forever grateful.❤ ❤

Avatar for Aviva
Aviva

Leave a Review